Den Breejen Schilders voert een actief beleid op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu gericht op de beste omstandigheden voor onze en uw mensen.

Veiligheid & Kwaliteit


Kwaliteit

Den Breejen Schilders onderscheidt zich door kwaliteit van haar afgeleverde werk en diensten. Dit geldt tevens voor onze processen en de wijze waarop we actief omgaan met het continu verbeteren van onze processen, bedrijfsvoering, mensen en organisatie. Uw terugkoppeling nemen wij mee in toekomstige projecten en werk om continu de beste partner is de markt te blijven.

Veiligheid en Arbeidsomstandigheden

De veiligheid en arbeidsomstandigheden van u en van onze mensen staan voorop. Altijd. Wij werken met strenge interne veiligheidsnormen en -afspraken die we consequent hanteren. Ons bedrijf is VCA** gecertificeerd.

Milieu

Den Breejen Schilders hanteert een actief milieubeleid door onder andere recycling van materialen en afval. Wij voeren alle materialen en afvalstoffen via de daarvoor bestemde kanalen af om de belasting voor ons milieu te minimaliseren.